Lex Terra

Aktualności

Ciekawe realizacje

  • Wycena jeziora

    Tak, jezioro to również nieruchomość. Czy wiecie Państwo, że w Słowenii jest tajemnicze, znikające jezioro?  Pojawia się jesienią, ma długość 10 km i szerokość 5 km. Latem może być uprawiane jako pole, zimą zaś wykorzystywane jest jako lodowisko. To byłaby dopiero wycena! Pytanie tylko, czy nieruchomości rolnej, czy nieruchomości pod wodami?

    więcej

Międzynarodowe Centrum Mediacji

W dniu 14 lutego 2017 roku Katarzyna Rusin została wpisana na listę mediatorów Międzynarodowego Centrum Mediacji w Warszawie.

Mediacja to alternatywna, skuteczna, oszczędzająca czas i pieniądze, metoda rozwiązania sporu w biznesie, która pozwala stronom na rozwiązanie ich problemu i bardzo często daje im możliwość kontynuacji współpracy biznesowej, ponieważ w przeciwieństwie do procesu sądowego strony nie są „przeciwnikami”, ale „partnerami” dążącymi do osiągnięcia wspólnego porozumienia. Osiągane w mediacji rozwiązanie musi być dla obu stron satysfakcjonujące: to klasyczna sytuacja „win-win”. Umiejętność osiągnięcia porozumienia za pomocą mediacji to także wyraz stosowania najwyższych standardów w biznesie. Mediacja oferowana przez MCM to sposób na osiągnięcie porozumienia w razie sprzecznych interesów stron bez udziału sądu. W drodze mediacji można rozwiązywać prawie wszystkie rodzaje konfliktów a profesjonalne ośrodki mediacji dają skonfliktowanym stronom prawie 80% prawdopodobieństwo osiągniecia sukcesu. Mediacja jest rozwiązaniem niezwykle efektywnym kosztowo, tj. około 10 krotnie tańszym niż prowadzenie długotrwałego procesu sądowego. Czas prowadzenia mediacji to maksymalnie kilka tygodni. Zapraszamy wszystkich, którzy szanują czas, pieniądze a przede wszystkim swoich partnerów biznesowych do korzystania z usług Międzynarodowego Centrum Mediacji.

Zachęcamy również do umieszczania klauzuli mediacyjnej w umowach. Propozycję takiej klauzuli umieszczamy poniżej:

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią, będą rozwiązywane polubownie w ramach Międzynarodowego Centrum Mediacji działającego przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo-Handlowych w Polsce. 

W przypadku braku porozumienia i niemożliwości rozwiązania sporu w postepowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwego sądu.

Założyciele MCM

Belgian Business Chamberbritish polish chamber of commerceCCIFP        Znalezione obrazy dla zapytania włoska izba handlowa

Kontakt

ul. Jesionowa 15
40-159 Katowice
tel. 032 750 59 96
fax 032 750 59 40
kancelaria@lexterra.pl