Lex Terra

Aktualności

Ciekawe realizacje

  • Wycena jeziora

    Tak, jezioro to również nieruchomość. Czy wiecie Państwo, że w Słowenii jest tajemnicze, znikające jezioro?  Pojawia się jesienią, ma długość 10 km i szerokość 5 km. Latem może być uprawiane jako pole, zimą zaś wykorzystywane jest jako lodowisko. To byłaby dopiero wycena! Pytanie tylko, czy nieruchomości rolnej, czy nieruchomości pod wodami?

    więcej

MEDIACJA CZY ARBITRAŻ? Co wybrać?

Business

30.05.2017

Często zdarza się, że kiedy proponuję zawarcie w umowie klauzuli mediacyjnej uzyskuję odpowiedź, że taka klauzula jest już od wielu lat stosowana w umowach danego przedsiębiorcy i okazana zostaje mi umowa zawierająca klauzulę o rozwiązywaniu sporów na drodze postępowania arbitrażowego. Mediacja mylona jest z arbitrażem a arbitraż często utożsamiamy jest z postępowaniem przed sądem powszechnym, prowadzonym zawsze przez sędziów – prawników a różnica dostrzegana jest jedynie w miejscu w jakim odbywają się rozprawy.

Jako mediator Międzynarodowego Centrum Mediacyjnego (mcm.org.pl), Centrum Mediacji i Arbitrażu Uniwersytetu Lubelskiego (cpig.pl) oraz Kolegium Mediacyjnego Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (srm.com.pl) z całą stanowczością mogę stwierdzić, że jeśli zależy Państwu na bezstresowym, krótkim, zdecydowanie tańszym „procesie”, jeśli chcecie mieć Państwu wpływ na toczące się postępowanie a problematyczna sprawa nie ma stanowić końca kontaktów z drugą stroną konfliktu polecam mediację.

Mediacja jest niejako negocjacjami pomiędzy stronami w których występuje moderator, w osobie mediatora. Różnica pomiędzy negocjacjami a mediacjami poza uczestnictwem w procesie mediacji trzeciej, niezależnej osoby, która nie rozstrzyga i nie wyrokuje a jedynie zarządza negocjacjami , dotyczy przedmiotu negocjacji. W mediacjach zawsze jest to sprawa sporna, co do której strony mają rozbieżne zdania. Mediator ma za zadanie, tak prowadzić „negocjacje”, żeby strony osiągnęły consensus i żadna ze stron nie była przegraną. Brzmi ciekawie, prawda? Jeśli jednak konflikt pomiędzy stronami jest tak głęboki, że strony nie widzą możliwości prowadzenia ze sobą rozmowy i chcą, by ktoś za nich podjął decyzję i rozwiązał ich problem a jednocześnie zależy im, by tajemnice handlowe ich firm pozostały dalej tajemnicami jako sędzia arbiter przy Lubelskim Sądzie Arbitrażowym (lubelskisadarbitrazowy.pl) polecam arbitraż. W arbitrażu poza faktem, że to sędzia lub sędziowie arbitrzy wydają wyrok, to postępowanie to toczy się według reguł wcześniej ustalonych ze stronami a strony mogą, uwaga! wybierać arbitrów, np. biorąc pod uwagę wiedzę ekspercką arbitra w danym obszarze. Podobnie jak w przypadku mediacji, arbitraż odbywa się za zgodną wolą stron i jest całkowicie poufny. Postępowanie arbitrażowe jest bardziej sformalizowane od mediacji ale znacznie mnie sformalizowane od postępowania przed sądem powszechnym. Jest również krótsze i tańsze od tego postępowania, choć z reguły nie tak krótkie i nie tak tanie jak mediacja.

Ten krótki przewodnik po metodach rozwiązywania sporów, dotyczy spraw gospodarczych, w których zarówno arbitraż jak i mediacja są możliwe. Jednak należy pamiętać, że z kompetencji arbitrażu wyłączono możliwość orzekania w sprawach karnych i rodzinnych, dla mediacji zaś ograniczeniem, powinny być sprawy religijne, światopoglądowe i etyczne.  Wyroki sądów polubownych mają taką samą moc prawną jak wyroki sądów powszechnych. Ugody sporządzone przed mediatorem zatwierdzone przez sąd, mają taką samą moc prawną jak ugody sądowe.

I jeszcze jedna istotna rzecz - w sądzie powszechnym żadna sprawa nie będzie rozwiązywana przy wspólnym stole „na kawie”, co jest możliwe a nawet pożądane w przypadku alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

 

 


Załącznik 

  • ADR [309.80 KB]

Galeria 

Kontakt

ul. Jesionowa 15
40-159 Katowice
tel. 032 750 59 96
fax 032 750 59 40
kancelaria@lexterra.pl