Lex Terra

Aktualności

Ciekawe realizacje

 • Wycena jeziora

  Tak, jezioro to również nieruchomość. Czy wiecie Państwo, że w Słowenii jest tajemnicze, znikające jezioro?  Pojawia się jesienią, ma długość 10 km i szerokość 5 km. Latem może być uprawiane jako pole, zimą zaś wykorzystywane jest jako lodowisko. To byłaby dopiero wycena! Pytanie tylko, czy nieruchomości rolnej, czy nieruchomości pod wodami?

  więcej

Ekspertyzy, raporty, analizy

Nasza kancelaria oferuje usługi konsultingowe w obszarze finansowym, prawnym i technicznym. Wynikiem naszych prac w tym zakresie są ekspertyzy, raporty, opinie i analizy wykonywane dla potrzeb i na zlecenia naszych klientów.

OFERUJEMY:

Doradztwo w zakresie realizacji inwestycji budowlanych

 • pomoc w wyborze lokalizacji inwestycji
 • uzyskanie niezbędnych dokumentów do zakupu  nieruchomości pod inwestycje
 • przygotowanie planów finansowych realizacji inwestycji
 • pomoc w wyborze sposobu finansowania inwestycji wraz z oceną opłacalności
 • pomoc w wyborze generalnego projektanta
 • ewentualna ocena projektów architektoniczno – budowlanych i branżowych
 • ocena kosztorysów inwestycji
 • przygotowanie zapytania ofertowego na realizację budowy, pomoc w wyborze generalnego wykonawcy
 • prowadzenie negocjacji finansowych i technicznych
 • pomoc prawna  w procesie inwestycyjnym
 • nadzory inwestorskie

Usługi projektowe

 • opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej
 • wizualizacja rozwiązań architektonicznych
 • opracowanie projektu zagospodarowania terenu
 • ocena możliwości lokalizacyjnych
 • opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego
 • nadzór autorski nad realizacją

Przeprowadzamy analizy:

 • ekonomiczno-finansowe
 • opłacalności inwestycji
 • techniczne
 • dotyczące zmiany sposobu użytkowania nieruchomości
 • prawne


Zajmujemy się kompleksowym wyborem wykonawców w przetargach publicznych, niepublicznych i konkursach ofert. Prowadzimy działania w zakresie:

 • przygotowania dokumentacji przetargowej w obszarze technicznym i formalno-prawnym
 • doradztwa w komisjach przetargowych
 • negocjacji z oferentami

Na indywidualne zlecenia przygotowujemy raporty i analizy różnych segmentów rynku nieruchomości.

Andrea Fiocchetta – Controlling Manager Hansen Sichercheitstechnik AG (Kopex ZZM AG Group):I hereby confirm that Katarzyna Rusin performed the function as a financial analyst and consultants….. The activities were characterized by great knowledge, experience, full professionalism as well as a great involvement…”

Jarosław Dusiło , V-ce Prezes Hydrobudowa Polska SA: ”… naszą rekomendacją niech będzie fakt, że od czterech lat współpracujemy i polecamy świadczone przez Panią Katarzynę Rusin usługi innym spółkom z Grupy PBG

Grupa Centralnego Towarzystwa Leasingowego SA – Prezes Zarządu jednej ze spółek należących do Grupy CTL  Tadeusz Regulski:Do obowiązków należy zarządzanie finansami, w tym dbałość o zachowanie płynności finansowej, przedkładanie zarządowi projekcji finansowych, opracowywanie rocznych budżetów oraz przygotowywanie kwartalnych raportów o stanie finansowym Spółki. Pani Katarzyna Rusin jest autorem kilku „narzędzi ekonomicznych” pozwalających na opracowywanie projekcji finansowych, efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych czy podatkowych skutków leasingu. W Grupie Centralnego Towarzystwa Leasingowego zrzeszającej kilka firm leasingowych jest cenionym i uznanym specjalistą w zakresie inżynierii finansowej. Wniosła do tychże firm szereg innowacji w zakresie zarządzania finansami

Kontakt

ul. Jesionowa 15
40-159 Katowice
tel. 032 750 59 96
fax 032 750 59 40
kancelaria@lexterra.pl