Lex Terra

Aktualności

 • Życzenia Wielkanocne

  Na zbliżające się  Święta Wielkanocne składam Państwu moc serdecznych, pachnących wiosną życzeń wielkanocny koszyk pełen spełnionych Państwa marzeń oraz wiosennego nastroju bez względu na pogodę

  Katarzyna Rusin

  więcej


Ciekawe realizacje

 • Wycena jeziora

  Tak, jezioro to również nieruchomość. Czy wiecie Państwo, że w Słowenii jest tajemnicze, znikające jezioro?  Pojawia się jesienią, ma długość 10 km i szerokość 5 km. Latem może być uprawiane jako pole, zimą zaś wykorzystywane jest jako lodowisko. To byłaby dopiero wycena! Pytanie tylko, czy nieruchomości rolnej, czy nieruchomości pod wodami?

  więcej

Mediacje i negocjacje

Mediacja, choć stosowana na szeroką skalę w Starożytności, w Polsce ciągle jest rzadko wykorzystywaną formą rozwiązywania sporów. Od 2005 roku, dzięki pojawieniu się prawnych uregulowań dotyczących mediacji możliwe jest szersze jej stosowanie.

Mediacja jest poufnym, dobrowolnym i niejawnym procesem, w którym mediator - osoba neutralna, nie będąca stroną konfliktu zarządza rozmowami i negocjacjami pomiędzy stronami w celu porozumienia się stron.

Mediacja jest procesem:

 • znacznie mniej sformalizowanym niż postępowanie sądowe, dzięki czemu przebieg jej jest mniej stresujący dla stron,
 • wielokrotnie szybszym w porównaniu z ciągnącymi się latami postępowaniami sądowymi,
 • odbywającym się na neutralnym gruncie (w siedzibie mediatora), dzięki czemu strony czują się bardziej komfortowo w porównaniu z posiedzeniami odbywającymi się na salach sądowych,
 • w którym strony mają bezpośredni wpływ na przebieg i wyniki postępowania – strony same wypracowują porozumienie, dzięki czemu żadna ze stron nie czuje się przegrana,
 • zdecydowanie tańszym niż długotrwałe postępowania prowadzone przed sądem
 • pozwalającym na zachowanie dobrych relacji pomiędzy stronami, ponieważ to strony samodzielnie podejmują satysfakcjonujące je decyzje

Oferujemy Państwu usługi mediacyjne i negocjacyjne w sprawach gospodarczych, w szczególności dotyczących rozwiązywania problemów z obszarów:

 • zmian w planach zagospodarowania przestrzennego
 • zniesienia współwłasności
 • podziałów i scalania nieruchomości
 • wywłaszczeń nieruchomości i odszkodowań
 • zwrotów wywłaszczonych nieruchomości
 • służebności drogowych
 • spraw spadkowych dotyczących nieruchomości
 • inwestycji na nieruchomościach
 • opłat za korzystanie z nieruchomości

Usługi mediacyjne i negocjacyjne skierowane są do klientów instytucjonalnych, jednostek samorządowych, wspólnot mieszkaniowych, klientów indywidualnych.

Szkolenia i praktyki zawodowe dla rzeczoznaców majątkowych

 • Organizujemy zamknięte szkolenia z obszaru wycen i analizy finansowej
 • Prowadzimy praktyki dla rzeczoznawców majątkowych

Wymóg odbycia praktyki zawodowej, przez kandydata ubiegającego się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, reguluje zapis art. 177 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.
W ramach praktyki zawodowej kandydat na rzeczoznawcę majątkowego uczestniczy w wykonywaniu czynności związanych z szacowaniem nieruchomości - wykonując co najmniej 15 następujących operatów szacunkowych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Kontakt

ul. Jesionowa 15
40-159 Katowice
tel. 032 750 59 96
fax 032 750 59 40
kancelaria@lexterra.pl