Lex Terra

Aktualności

Ciekawe realizacje

 • Wycena jeziora

  Tak, jezioro to również nieruchomość. Czy wiecie Państwo, że w Słowenii jest tajemnicze, znikające jezioro?  Pojawia się jesienią, ma długość 10 km i szerokość 5 km. Latem może być uprawiane jako pole, zimą zaś wykorzystywane jest jako lodowisko. To byłaby dopiero wycena! Pytanie tylko, czy nieruchomości rolnej, czy nieruchomości pod wodami?

  więcej

Mediacje i negocjacje

Mediacja, choć stosowana na szeroką skalę w Starożytności, w Polsce ciągle jest rzadko wykorzystywaną formą rozwiązywania sporów. Od 2005 roku, dzięki pojawieniu się prawnych uregulowań dotyczących mediacji możliwe jest szersze jej stosowanie.

Mediacja jest poufnym, dobrowolnym i niejawnym procesem, w którym mediator - osoba neutralna, nie będąca stroną konfliktu zarządza rozmowami i negocjacjami pomiędzy stronami w celu porozumienia się stron.

Mediacja jest procesem:

 • znacznie mniej sformalizowanym niż postępowanie sądowe, dzięki czemu przebieg jej jest mniej stresujący dla stron,
 • wielokrotnie szybszym w porównaniu z ciągnącymi się latami postępowaniami sądowymi,
 • odbywającym się na neutralnym gruncie (w siedzibie mediatora), dzięki czemu strony czują się bardziej komfortowo w porównaniu z posiedzeniami odbywającymi się na salach sądowych,
 • w którym strony mają bezpośredni wpływ na przebieg i wyniki postępowania – strony same wypracowują porozumienie, dzięki czemu żadna ze stron nie czuje się przegrana,
 • zdecydowanie tańszym niż długotrwałe postępowania prowadzone przed sądem
 • pozwalającym na zachowanie dobrych relacji pomiędzy stronami, ponieważ to strony samodzielnie podejmują satysfakcjonujące je decyzje

Oferujemy Państwu usługi mediacyjne i negocjacyjne w sprawach gospodarczych, w szczególności dotyczących rozwiązywania problemów z obszarów:

 • zmian w planach zagospodarowania przestrzennego
 • zniesienia współwłasności
 • podziałów i scalania nieruchomości
 • wywłaszczeń nieruchomości i odszkodowań
 • zwrotów wywłaszczonych nieruchomości
 • służebności drogowych
 • spraw spadkowych dotyczących nieruchomości
 • inwestycji na nieruchomościach
 • opłat za korzystanie z nieruchomości

Usługi mediacyjne i negocjacyjne skierowane są do klientów instytucjonalnych, jednostek samorządowych, wspólnot mieszkaniowych, klientów indywidualnych.

Szkolenia i praktyki zawodowe dla rzeczoznaców majątkowych

 • Organizujemy zamknięte szkolenia z obszaru wycen i analizy finansowej
 • Prowadzimy praktyki dla rzeczoznawców majątkowych

Wymóg odbycia praktyki zawodowej, przez kandydata ubiegającego się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, reguluje zapis art. 177 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.
W ramach praktyki zawodowej kandydat na rzeczoznawcę majątkowego uczestniczy w wykonywaniu czynności związanych z szacowaniem nieruchomości - wykonując co najmniej 15 następujących operatów szacunkowych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Kontakt

ul. Jesionowa 15
40-159 Katowice
tel. 032 750 59 96
fax 032 750 59 40
kancelaria@lexterra.pl