Lex Terra

Aktualności

Ciekawe realizacje

 • Wycena jeziora

  Tak, jezioro to również nieruchomość. Czy wiecie Państwo, że w Słowenii jest tajemnicze, znikające jezioro?  Pojawia się jesienią, ma długość 10 km i szerokość 5 km. Latem może być uprawiane jako pole, zimą zaś wykorzystywane jest jako lodowisko. To byłaby dopiero wycena! Pytanie tylko, czy nieruchomości rolnej, czy nieruchomości pod wodami?

  więcej

Wyceny

Kancelaria oferuje usługi z zakresu wyceny:

 • nieruchomości różnego typu i rodzaju
 • budowli
 • majątku ruchomego
 • udziałów i akcji przedsiębiorstw
 • wartości niematerialnych i prawnych, w tym znaku firmowego
 • przedsiębiorstw, w tym również jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • wartości służebności, w tym służebności przesyłu
 • maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem
 • mienia zabużańskiego

Wykonujemy wyceny dla celów informacyjnych, doradczych, transakcyjnych i negocjacyjnych, zabezpieczenia wierzytelności bankowych i leasingowych, podatkowych, księgowych, w tym przekształcania sprawozdań finansowych do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, przekształceń własnościowych, aportów, fuzji, konsolidacji i przejęć a także na potrzeby postępowań układowych i upadłościowych.

Marek Makowski, Dyrektor Węglokoks SA – „… zlecane przez Spółkę prace wykonywane są z należytą starannością i fachowością, czego potwierdzeniem niech będzie fakt, że opracowania sporządzane przez Panią Katarzynę Rusin zawsze były bez zastrzeżeń akceptowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa, jako akcjonariusza Węglokoks SA

Dr Marian Wcisło, Prezes MW Rafin Sp. komandytowa: „Począwszy od 2005 roku współpracujemy w zakresie wyceny majątku, nieruchomości udziałów i akcji przedsiębiorstw. Jednym ze wspólnie zrealizowanych projektów była wycena wartości godziwej Grupy Katowickiego Holdingu Węglowego SA dla celów opracowania prospektu emisyjnego KHW SA. … Wielokrotnie mieliśmy okazję korzystać z wiedzy i fachowości Pani Katarzyny Rusin. Z całą pewnością jest godnym polecenia profesjonalistą i parterem biznesowym”.

Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych – zaświadczenie z dn.12.03.2010. „Komisja opiniująca nie wydawała negatywnych opinii o operatach szacunkowych autorstwa Pani Katarzyny Rusin, nie wydawała orzeczeń, dotyczących naruszenia Statutu Stowarzyszenia, czy też zasad etyki zawodowej.

Kontakt

ul. Jesionowa 15
40-159 Katowice
tel. 032 750 59 96
fax 032 750 59 40
kancelaria@lexterra.pl