esa-img.jpg

Kwestie ochrony środowiska w ostatnich latach znajdują się w czołówce światowej debaty. Dzieci w przedszkolach uczone są jak dbać o środowisko, w naszych codziennych czynnościach segregujemy odpady, oszczędzamy prąd i wodę, zakupy nosimy w torbach wielorazowego użytku.

 Wciąż jednak rzeczoznawcy majątkowi nie są zobligowani, by w operatach zawierać informacje dotyczące środowiskowej oceny terenu - informacji jakże istotnych z punktu widzenia tak obecnego jak i przyszłych użytkowników nieruchomości. Rzadko kiedy również polscy inwestorzy poddają analizie te kwestie. Raport, w którym przeprowadzona jest analiza  środowiskowej oceny terenu określany jest nazwą ESA  (Environmental Site Assessment). 

Cóż, żeby zmieniać świat, trzeba zacząć od siebie. Oferuję Państwu usługę analizy w zakresie etapu ESA I. Raport taki sporządzam w oparciu o Ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. W zakresie opracowania etapu II i III  współpracuję z najlepszymi w tej dziedzinie -  firmą ANTEA Group. 

esa-bg.jpg

Analiza składa się z trzech etapów

  1. Sprawdzenie istniejącej dokumentacji oraz analiza danych historycznych dotyczących badanego terenu i otoczenia
  2. przeprowadzanie badania gruntu pod kątem ewentualnych zanieczyszczeń oraz badań dotyczących wód gruntowych
  3. Raport rozszerzony sporządzany jest w przypadku, gdy na etapie pierwszym i/lub drugim zostały zidentyfikowane zanieczyszczenia gruntu i dotyczy on jego remediacji