Zasady, którymi się kieruję

Ceryfikaty ze szkoleń antykorupcyjnych

Dekalog postępowania w biznesie

  1. Postępować uczciwie wobec klienta, aby mógł w pełni polegać na wykonywanej przez ciebie pracy, przestrzegać prawa klienta do poufności.
  2. Działać rzetelnie ze świadomością, że obowiązuje zasada bezstronności i poszanowania prawa.
  3. Działać otwarcie i przejrzyście a powierzone zadania wykonywać w sposób czytelny i zrozumiały.
  4. Być odpowiedzialnym za powierzone przez klienta zadanie, nie obiecywać więcej niż można wykonać.
  5. Być świadomym swoich umiejętności - nie podejmować się zadań wykraczających poza własne kompetencje i możliwości.
  6. Być obiektywnym - udzielać uczciwych i niezależnych porad.
  7. Wykonywać czynności zawodowe według najlepszej wiedzy i woli, z należytą dokładnością i starannością.
  8. Dbać o godność zawodu zarówno w działalności zawodowej, jak i w życiu prywatnym.
  9. Mieć odwagę reagować na negatywne zjawiska występujące w wykonywanym zawodzie.
  10. Być świadomym wartości realizowanych zadań, proponować wynagrodzenie godne wykonanej pracy.