O mnie

“Być niezaprzeczalnie dobrą. Żaden wysiłek marketingowy
nie będzie dla tego substytutem”
(Anthony Volodkin)
about-head.webp

Kim jestem Katarzyna Rusin - MRICS REV DRN

Z wykształcenia jestem ekonomistką, analitykiem finansowym i rzeczoznawcą majątkowym, właścicielką firmy konsultingowej Lex Terra. Lubię swój zawód. Pasjonuje mnie, że każda nieruchomość jest inna a każda firma ma swoje unikatowe cechy, które odróżniają ją od innych firm, tej samej nawet branży. Wykonując zawód rzeczoznawcy nie można myśleć szablonowo ani postępować rutynowo. Nie ma mowy o nudzie a nudzić się nie lubię . Działam w sektorze finansów przedsiębiorstw i sektorze nieruchomości. Usługi mojej kancelarii dedykowane są dla wszystkich, którzy potrzebują wsparcia w zakresie finansów i wycen.

Posiadam doświadczenie jako wykładowca finansów przedsiębiorstw i prowadząca zamknięte szkolenia dla przedsiębiorców oraz autorka artykułów branżowych pisanych m.in. dla Rzeczpospolitej, C.H. Beck Nieruchomości, Czasopisma Nieruchomość, Gazety Prawnej.

Ważne daty w moim zawodowym życiorysie

 1. 1994
  ukończenie studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach – Bankowość i Finanse przedsiębiorstw
 2. 1992-2004 
  praca w Grupie firm leasingowych CTL SA (analityk finansowy, kierownik działu kredytów, v-ce dyrektor ds. zarządzania finansami, dyrektor ekonomiczny)
 3. 1994
  założenie firmy konsultingowej
 4. 1995
  ukończenie studiów podyplomowych z zarządzania finansami przedsiębiorstw i controllingu
 5. 1998
  awans na dyrektora ds. analiz ekonomicznych i współpracy z bankami w jednej w największych firm leasingowych w Polsce (Grupa CTL SA)
 6. 1998
  egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
 7. 1999
  powołanie na przewodniczącą Komitetu Leasingowego w Grupie CTL SA
 8. 2002
  ukończenie studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości
 9. 2003
  uzyskanie państwowych uprawnień rzeczoznawcy majątkowego
 10. czerwiec 2003 
  pierwsze zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego (pamiętam, że towarzyszył mi wtedy lęk przed popełnieniem błędu. Zanim oddałam operat czytałam go 5 razy)
 11. maj 2004 
  pierwsze zlecenie na określenie wartości godziwej majątku spółki branży chemicznej w celu dostosowania polskiej sprawozdawczości finansowej do standardów międzynarodowych (było to wówczas pionierskie wdrożenie MSW i ESW oraz MSSF na rynku polskim)
 12. 2006 
  ukończenie studiów podyplomowych z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 13. 2006
  powołanie na członka zarządu ds. finansowych ogólnopolskiego przedsiębiorstwa produkcyjnego Bison Bial SA
 14. 2008 
  uzyskanie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami
 15. 2008
  egzamin z zakresu negocjacji i mediacji w sprawach cywilnych, karnych i nieletnich
 16. 2010 
  uzyskanie tytułu uznania zawodowego Recognized European Valuer  przyznawanego przez Europejską Grupę Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych TEGOVA
 17. 2010
  wraz z członkostwem w Polskim Stowarzyszeniu Doradców Rynku Nieruchomości uzyskanie tytułu Doradcy Rynku Nieruchomości (DRN)
 18. 2010 
  powołanie na przewodniczącą Kolegium Mediacyjnego przy Śląskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych
 19. 2010
  powołanie na Członka Rady Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
 20. 2015 
  uzyskanie członkostwa w międzynarodowej organizacji The Royal Institution of Chartered Surveyors - RICS Member (na Śląsku członkami RICS są 2 osoby-stan na listopad 2022)
 21. 2017
  uzyskanie członkostwa w Międzynarodowym Centrum Mediacji w Warszawie
 22. 2018
  powołanie przez Ministra Inwestycji i Rozwoju na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przygotowującej i prowadzącej egzaminy dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
 23. 2019
  pierwsza wycena dla Industrial Bank of Korea
 24. 2021
  jeden klient, jedno zlecenie, jedna wycena i jeden miesiąc realizacji – a do wyceny 737 działek gruntu