due-diligence-img.jpg

Każdego dnia podejmujemy jakieś decyzje. Niech zawsze będą przemyślane.  W tych prywatnych nie jestem ekspertem choć i tu chętnie wspieram. W podejmowaniu decyzji biznesowych służę pomocą sporządzając due diligence nieruchomości, projektu czy wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa, tak, by decyzja, którą Państwo podejmiecie  była oparta o wiarygodne źródła danych, z pełną świadomością istniejących rodzajów ryzyka a żadna „gwiazdka” w dokumencie pisana drobnym drukiem nie była dla Państwa zaskoczeniem.

Due diligence to analiza wielodyscyplinarna, pozwalająca na identyfikację rodzajów i skali potencjalnego ryzyka inwestycyjnego. Przy jej sporządzaniu wymagane są wysokie umiejętności analityczne oraz znajomość zagadnień z wielu obszarów działalności przedsiębiorstw. Dlatego w procesie tworzenia due diligence zwykle uczestniczą specjaliści z różnych dziedzin. Przy zleceniu kompleksowego due diligence organizuję zespół w skład którego wchodzą prawnicy, inżynierowie różnych branż, specjaliści ochrony środowiska, biegli rewidenci. Wartość każdej firmy tworzą ludzie, ich potencjał intelektualny, dlatego zawsze współpracuję z osobami dla których wykonywany zawód to pasja, klient jest dobrem a zasady etyki stanowią priorytet działania.